Devica (24.08 - 23.09)

Posao:
Sunce je dobro postavljeno u vašoj astrološkoj kući posla i novca pa možete očekivati neke dobitke.

Ljubav:
Dobićete nekoliko poziva za susret sa onima koji vam nisu dorasli i koji će biti spremni da se sretnu sa vama i nađu neko kompromisno rešenje.

Zdravlje:
Mogući problemi sa krvnim pritiskom.

 
Portal savremenog balkanca
 
 
 

Anketa

Kojeg ste pola?

Ukupno glasova: 821
 
 

Zanimljive legende i misterije » Kako promeniti karmu

Nazad »
Kako promeniti karmu

Karma je izvor svakog horoskopa i dešavanja u životu čoveka, kao i spoj sa većinom ljudi koji nas okružuju. Ona je specifična vrsta energije koja isporučuje posledice određenih delanja kroz prostor i vreme. U našoj narodnoj mitologiji i mudrosti, najbliža reč koja bi opisala karmu jeste - usud. Usud u sebi nosi sličnu dozu fatalizma koju budisti pripisuju karmi. Fatalizam je oblik preterivanja, odnosno disbalansa energija koje upravljaju čovekom, te bi se balansiranjem suptilnog unutrašnjeg bića, karma, usud ili kako god, mogao ublažiti.U budizmu, hinduizmu i ostalim tradicionalnim istočnim filozofskim i religijskim sistemima, ringišpil na kome se okreće sudbina nije nimalo prost, već komplikovano zahtevan po pitanju unutrašnjih i spoljnih odnosa, pravila i mogućnosti. Ispunjavanjem raznih simbolika koje nam horoskop saopštava šifrovanim jezikom planeta moguće je prepoznati događaje i mogućnost upravljanja istima, baš u skladu sa drevnom astrološkom poslovicom koja kaže:

“Pametan upravlja zvezdama, a glup im se podređuje“.
Upravljanje zvezdama, koliko god neverovatno zvučalo, jeste upravljanje životom, putem zamene energija planeta, odnosno bolje je reći putem preusmeravanja energije unutar zadate simbolike. Ovo je, u svakom slučaju, metoda poboljšanja postojećeg života, a nikako nije mogućnost da čovek sam napiše novi scenario i postane nešto što mu po zadatom natalnom horoskopu nije ni omogućeno.

Karma, koja je uzročnik postojećeg života i kvaliteta življenja uslovljenog teškim ili povoljnim događajima, jeste složen mehanizam uzroka i posledica. Možda najbolja definicija karme je u izreci koja se pripisuje Guru Rimpočeu, a glasi: “Ako hoćeš da znaš svoj prošli život, pogledaj svoje sadašnje stanje; ako hoćeš da znaš svoj budući život, pogledaj svoja sadašnja dela“. Vremenska nit vrlo je bitna...Karmu ne treba uzeti ni kao nagradu ni kao kaznu, već kao posledicu činjenja običnih svakodnevnih stvari, kao i onih najkrupnijih koje se mogu ticati kompletne lične sudbine i sudbine drugih.

TRI VRSTE
Ova razlika u težini između uzroka i posledica unapred je predviđena postojanjem tri nivoa karme, odnosno tri vrste delanja koje podstiču i iniciraju događaje. Prisutno trojstvo je znak pored puta koji ukazuje na mogućnost menjanja događaja, i na mogućnost prevazilaženja problema. Na prvom mestu je teška, jaka ili kako god je nazvali, skoro nepromenjiva karma, koja najčešće deluje na samo telo putem teških, često neizlečivih bolesti. U slučaju ovakve karme najvažnije je na vreme početi rad na sebi, kako bi se predupredila i, samim tim, smanjila negativna ispoljavanja aspekata.
Druga po redu je promenjiva karma, uslovljena uglavnom karakterom, koja suštinski reaguje u skladu sa izrekom: „Kakve su ti misli, takav ti je život“. Ova karma se prevazilazi radom na sebi, samokontrolom i učenjem strpljenju i konstantnoj samokontroli.

Nešto između pomenute dve karme jeste treća vrsta, pomalo nezgodna za definisanje i obuzdavanje, jer se često ispoljava u posebnim i netipičnim prilikama, kada je moć reakcije i autokontrole smanjena. I ovde je neophodan ozbiljan rad na sebi i puno truda u prevazilaženju tegoba, ali osoba sa ovakvom karmom sama ne može prevazići njenu negativnu snagu, već se mora precizno proračunati koji periodi i planete daju potporu promeni ličnosti.
U natalnoj karti, koja služi kao sredstvo dijagnoze, lako je uočiti koja od ove tri karme upravlja osobom i koja se metoda mora primeniti.

Misli i telo čine jedinstvo ispoljenog uticaja horoskopa, pa samim tim mora postojati šema, obrazac, ili nešto tome nalik iz čega se može videti na koji način će spoj misli, odnosno duha, sa telom koje jeste materija, funkcionisati.
Indijska gnoza i njihova verzija astrologije, zvana Đotiš, dosta se oslanjaju na sistem čakri, sedam energetskih vrtloga, koji u korespodenciji sa istim brojem planeta čine temeljni sklop čoveka.

SEDAM VRTLOGA

Korenska čakra MULADARA veza je sa materijalnim svetom i osnovna je sklopka koja vezuje čoveka sa životom na planeti Zemlji. Smeštena je na dnu kičmenog stuba, tačnije ispod, jer čakre kao vrtlozi energije nemaju organsko mesto, već položaj u energetskom telu. U osnovi ovo je čakra koja određuje nivo nečije energije i želje spram života u materijalnom svetu. Bavi se fizičkim opstankom, sigurnošću, novcem, a ima jak uticaj na zdravlje. U disbalansu donosi jak strah od smrti i veliku brigu za egzistenciju.

Druga po redu, jeste čakra SVADISTANA, smeštena u donjem delu želuca, kontroliše seksualnu i stvaralačku energiju, kao i osećaj za estetiku i umetnost u osnovnoj materijalnoj formi. Neuravnotežena, stvara nenormalnu vezanost, želju za posedovanjem, ljubomoru, bezobzirnost, sujetnost i nesklonost saradnji sa drugim ljudima.

MANIPURA, treća čakra,
u predelu solarnog pleksusa upravlja vitalnošću, izraženoj u jakoj volji, snazi karaktera, zdravoj ambiciji, velikodušnosti, organizacijskim i upravljačkim sposobnostima. U tom smislu, predstavlja snagu preobražaja i važan faktor u postizanju celine i jedinstvenosti bića kroz sjedinjavanje različitih delova planetarnih uticaja propuštenih kroz svih sedam čakri. Zbog toga njeno delovanje, koje nije u balansu, može da dovede do nesposobnosti pomirenja suprotnih težnji naše prirode i osujećenja procesa samoostvarenja. Takve osobe postaju sebično usmerene samo na sebe i svoje interese, hvalisave, agresivno dominantne, destruktivne ili bojažljive i isfrustrirane, ali u svakom slučaju - autodestruktivne.

Centralna, četvrta ili srčana čakra, ANAHATA,
u središtu je grudnog koša i predstavlja sedište čovekovog astroenergetskog, odnosno duhovnog sistema koji je upravljač materijalnog. Daje ljubav i samilost, romantičnost i osetljivost, maštovitost i kreativnost, intuiciju i dobro pamćenje, prilagodljivost, ljubaznost i skromnost. Kod naprednih pojedinaca koji rade na sebi, ovaj centar pruža doživljaj trajnog unutrašnjeg mira i sposobnost za bezuslovnu ljubav. Ukoliko je van balansa, stvara se nestabilnost, lakomislenost, preterana osetljivost, povredljivost, ogorčenost, ljubomora i nesposobnost opraštanja sebi i drugima.

Peta čakra, VIŠUDA,
sa sedištem u području grla, odgovorna je za sposobnost razlikovanja i donošenja odluka. Kada je njeno delovanje uravnoteženo, takve osobe poseduju snažan analitički i oštroumni intelekt, sigurnost u odlučivanju, umešnost, rečitost, dobro pamćenje, duhovitost, efikasnost u akciji i osećaj odgovornosti. Bilo kakva neravnoteža izražava se u vidu nesigurnosti u sebe i svoje odluke, zatim kao cinizam i sumnja u postojanje životne svrhe, nestrpljivost, nespretnost, zaboravnost, sklonost brigama i mešanje u stvari drugih ljudi.

Šesta po redu je AJNA, čeona čakra
. Odgovorna je za opštu ekspanziju života, širenje svesti, optimizam, sreću i veru u postojanje više stvarnosti izvan granica materije. Dobro energetski pozicionirana daje čula koja su u stanju da iskuse transcendentalnu realnost, intuicija postaje vodič, a ljubav stanje božanske predanosti.
Šesta čakra se često naziva i trećim okom, ne samo zato što se nalazi između dva materijalna oka, već i zato što se njenim buđenjem otvaraju nove mogućnosti viđenja. U slučaju neravnoteže javlja se loše rasuđivanje, fanatizam, sklonost preterivanju, beg od stvarnosti, halucinacije i samozavaravanje.

Sedma čakra, SAHASRARA
, krunska čakra, smeštena je na vrhu glave i odgovorna za našu povezanost sa sveukupnom stvarnošću i doživljaj jedinstva sa njom. Ova čakra samo pojedinim natusima dozvoljava prelaz u više stanje svesti. Kada je ulaz za iskustvo jedinstva blokiran, osoba postaje zatvorena prema svojim i tuđim duhovnim doživljajima, doživljava negativne osećaje i misli, sa pomanjkanjem vere u sebe i strahom od gubitka Ega i povezanosti sa svetom.

Osim sedam čakri, koje su povezane sa planetama od Sunca do Saturna, u čovekovom energetskom sklopu ima još
88. 000 tačaka. Iz ovog drevnog znanja stare civilizacije uzele su akupunkturu i akupresuru, sistem stimulacije energije koji čoveka drži u balansu i održava mu zdravlje. Možda će zvučati banalno, ali kineske borilačke veštine prenose legendu o tehnici nazvanoj „dodir smrti“, koju su znali odabrani, a koja je učila kako pritisak ili udarac precizno u energetsku tačku može da ubije ili paralizuje čoveka. Iako legenda, astrologija upravo pokazuje da je ovo moguće.
Horoskop utiče na čoveka, tačnije pogledom u natalnu kartu, kao pregledom nekakve šeme ili uputstva, jasno se vide slabe tačke, mesta pada energije, ali i ona druga, jaka i pozitivna koja daju snagu. Putem natalne karte moguće je utvrditi ne samo slabosti, već i načine kao te slabosti zaobići.

U astrologiji nema oduzimanja, samo sabiranja. Sabiraju se planete, njihova snaga, simbolika, povezanost sa čakrama i energetskim meridijanima, međusobni aspekti, i zbir svih ovih uticaja jeste ljudski život sa svim manama i vrlinama, zadovoljstvima i razočarenjima. Što se pre pristupi redovnom praćenju natala i svih onih aspekata koji se dešavaju, zaustaviće se negativni uticaji i tendencije kod osobe, odnosno ispunjavanjem astrološke simbolike kontrolisaće se protok energija i usklađivati sa snagom planeta. U konkretnim situacijama sprečiće se oni svakodnevni ekcesi i konflikti, koji mogu loše uticati na ličnost i zdravlje čoveka.

Pošalji na mail
X
Unesite kod sa slike
 
 
Pogledajte još
‚‚Prokleta Jerina’’ mit ili stvarnost

‚‚Prokleta Jerina’’ mit ili stvarnost

Irina (Erinija, srpski: Jerina, etimološki: Mira ) Kantakuzin, vizantijska princeza iz Soluna, praunuka cara Jovana Kantakuzina VI, u krvnom srodstvu sa dinastijom Paleologa, udala se za despota Đurđa Brankovića 1414. Po svoj prilici, bila je dvostruko mlađa od njega,... Opširnije »

Legenda o nastanku Ruže

Ruža je jedan od najstarijih poznatih cvetova.Pronađeni su njeni fosilni ostaci još iz preistorijskog vremena.Prve uzgojene ruže pojavile su se u Azijskim vrtovima još pre 5000 godina.U Evropu je donešena za vreme Rimskog carstva. Ruža je jedan od... Opširnije »
Legenda o nastanku Ruže
Legenda o  „Vlasinskom blatu“

Legenda o „Vlasinskom blatu“

U sredini Vlasinskog blata, bilo je jezero, čija je voda bila čista, ko da je sa „živog“ izvora, a ujutru kad je sunce obasja iz pravca padine Plane ona nekako pomodri, pa još ako vetar duva, kako pokrene površinu vode-čini se kao da se okolna brda... Opširnije »

Mistični Manastiri Meteori

Manastirsko naselje Meteori je smešteno na ogromnim i strmoglavim stenama koje se naglo uzdižu na severozapadnom delu Tesalijske ravnice. Neobično raznolik pejzaž, kakvih ima malo gde na svetu, izaziva kod putnika mešavinu strahopoštovanja i zadivljenosti.... Opširnije »
Mistični Manastiri Meteori
Zagonetka Sfinge

Zagonetka Sfinge

Od vremena staroegipatskog Novog Kraljevstva (oko 1400. g.pre n.e.) pa sve do osnivanja savremene egiptologije pre više od jednog veka, vladalo je opšte mišljenje da je velika sfinga u Gizi postavljena na ulaz velikih piramida kako se uvek verovalo kao njihov čuvar,... Opširnije »

Legenda o Svetom Nikoli

Sveti Nikola, zaštitnik dece, pomoraca, devojaka, siromaha, studenata, farmaceuta, pekara, ribara, zatvorenika, trgovaca, putnika, ostrva Sicilije, pariskog Univerziteta i mnogih gradova širom sveta, svetac je katoličke i pravoslavne Crkve i biskup. Rođen je u gradu... Opširnije »
Legenda o Svetom Nikoli
Misterija Stounhendža

Misterija Stounhendža

Stounhendž je krug od kamenja u engleskoj grofoviji Viltšir, severno od Salizburija, sagraden oko 1860. godine p.n. ere u astronomske svrhe. Nemoguće je da su ga sagradili Rimljani ili Kelti, jer ih tada još nije bilo u Engleskoj, pa se pretpostavlja da su ga sagradili... Opširnije »

Misterija Keopsove piramide

Velika piramida ili Keopsova piramida je fenomen koji nas svojom pojavom neprestano iznenađuje i stalno vraća na početak razmišljanja. Ko smo mi? Gde je granica ljudskog, a gde početak božanskog? Ko poseduje Znanje utkano u geometriji njenog postojanja? Odakle... Opširnije »
Misterija Keopsove piramide
Misterija Bele piramide

Misterija Bele piramide

Prva asocijacija kada se pomenu piramide su egipatske piramide. Oduvek su izazivale divljenje svojom veličinom i tajanstvenošću. Ko je i kako uspeo sve to projektuje, šta se sve još u njima krije. Ali šta ako bismo vam rekli da egipatske piramide nisu... Opširnije »

Eldorado - od legende do mita

Eldorado (El Dorado) je legenda koja potiče od južnoameričkih Indijanaca. Po usmenom predanju, Eldorado je kraj sa ogromnim bogatstvom u zlatu. Kao takav, bio je glavna meta španskih konkistadora u 15. i 16. veku, kojima je reč El Dorado postao sinonim za blagostanje i... Opširnije »
Eldorado - od legende do mita
Magija protiv religije

Magija protiv religije

UVEK JE PRIVLAČILA LJUDSKI ROD, ALI KOLIKO JE TO DOBRO... U svim vremenima, na svim prostorima,u gotovo svim civilizacijama I kulturama,ljudi su se uvek interesovali za čudovišni i tajanstveni svet magije. Pećinski čovek, pa i drevni Egipćanin, nije magiju... Opširnije »

Misterija Bermudskog Trougla

Bermudski trougao je naziv za morski trougao izmedu Bermuda, Floride i otoka Portorika u Atlantskom okeanu, zloglasno mesto na kojem je nestao veći broj brodova i aviona, bez da su ikada pronađeni njihovi tragovi. Dosad je u tom trouglu nestalo 8.152 ljudi. Najpoznatiji nestanak u... Opširnije »
Misterija Bermudskog Trougla
Legenda o Đavoljoj varoši

Legenda o Đavoljoj varoši

Čudno izvajane a, još čudnije, poređane zemljane figure, divljina erozivne čelenke, voda čudnog ukusa i mirisa, mistika i tajanstvenost koju stvaraju zvučni efekti dok duva vetar - uticali su na maštu okolnog stanovništva da to mesto dobije... Opširnije »

Kosovska legenda

Za proučavanje Kosovske bitke, pored istorijskih činjenica, kako kaže istoričar Nenad Ljubinković, nezaobilazan faktor predstavljaju legende i narodna predanja. Kosovska legenda svakako je i podatak koji se nalazi u tzv. Dubrovačkom letopisu, nastalom krajem XV veka. U... Opširnije »
Kosovska legenda
Na tragu Atlantide

Na tragu Atlantide

Ispod Pirineja, na čijim se vrhovima uvek bjelasa sneg, smestila su se raštrkana naselja čudnih visokih poludrvenih kuća sa neobičnim, uglastim krovovima. Na zidovima mnogih kuća je ispisano - 3 + 4 = 1. Taj apsurdni račun, samo je na prvi pogled... Opširnije »

Oči u oči sa živim vampirom

Do sada smo bezbroj puta, iz priča naših sagovornika, čuli da se ponegde i ponekad pojavljuju vampiri i to u različitim oblicima, ali da postoje živi vampiri, to smo prvi put čuli od čoveka sa Bukove Glave nadomak Donjeg Milanovca. Čiča Dimitrije se,... Opširnije »
Oči u oči sa živim vampirom
Plava svetlost

Plava svetlost

Nedavno su astronomi koristeći Hubble teleskop identifikovali izvor misteriozne plave svetlosti koja okružuje supermasivnu crnu rupu u susednoj galaksiji Andromeda (M31). Iako je priroda ove neobične svetlosti zaokupljala pažnju astronoma više od deset godina, novo otkriće... Opširnije »

Svetinja iz žbuna Mirte

Trajektom iz mesta Agios Nikolaos sa Peloponeza stiže se u selo Agia Pelagia, na ostrvo Kitira, Kitera ili Kitar, kako ga razni narodi različito nazivaju. Već prvi susret sa imenima mesta u ovom kraju govori o dubokoj povezanosti hrišćanske tradicije i njenom prisustvu u... Opširnije »
Svetinja iz žbuna Mirte
Utopile je rusalke

Utopile je rusalke

Za rusalnu nedelju vezana su mnoga verovanja i predskazanja, a naročito priče o njenoj surovosti prema onima koji se usuđuju da prekrše duhovnu tradiciju. Slučaj postradale Milanke iz Negotina nije usamljen, ali je specifičan. Devojka nije verovala u moć... Opširnije »

Kremansko Proročanstvo

Tarabići su čuvena zlatiborska porodica iz sela Kremana koja se proslavila širom Balkanskog poluostrva po svojoj vidovitosti. Poreklo i pojava Tarabića Tarabići su se doselili iz Hercegovine na Taru, u selo Kremna. Prema porodičnom usmenom predanju,... Opširnije »
Kremansko Proročanstvo
 
 

Prijava za korisnike

 
 
Unesite pojam